Documente si informatii financiare

grad venituri 31.03.2022grad venituri 31.03.20221.Indicatori aferenti executiei bugetului pe tr IV 2019

2.Situatii Financiare aferente trim. I 2020:

Partea 1    Partea 2       Partea 3

 

2.Situatii Financiare aferente trim. II 2020:

 

1.30.06.2020

30.06.2020

ADRESA

BALANTA

BILANT

CONT EX BUG LOCAL DEZVOLTARE

CONT EX BUG DEZVOLTARE

CONT EX BUGET LOCAL FUNCTIONARE

CONT EX BUGET LOCAL

CONTUL DE PATRIMONIAL

EXTRAS DE CONT

DDS TR. III 2020 -1

DDS TR.III 2020 -2

Situatie plati restante III 2020

DARE DE SEAMA TR. IV 2020

anexe dds tr IV 2020

anexe tr IV detaliere sect dds tr IV 2020

detaliere ven chelt dds tr IV 2020

grad colectare venituri 2020

 

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2021

balanta

bilant

cheltuieli 2

cheltuieli

cont executie

executie

nota explicativa

politici contabile

venituri curente

venituri

DARE DE SEAMA TR. II 2021

ADRESA IN POLITICI CONTABILE

BALANTA CENTRALIZATA

BILANT

REZULTAT PATRIMONIAL

VENIT CHELT DEZVOLTARE

VENIT CHELTUIELI FUNCTIONARE

VENITURI CHELTUIELI TOTALE

DDS TR III. 2021

Bug Total 27.12

Balanta centralizata

Cheltuieli totale Cheltuieli functionale Cheltuieli dezvoltare

Politici contabile BILANT ANEXE DDS TR IV

Venituri totale Venituri sectiune finantare Venit sectiune dezvoltare

L inchidere exerc fin 2021

ULTIMUL BUGET PE ANUL 2021

Bug Total 27.12

HCL 27.12.2021

LISTA INV 27.12

SECT DEZV 27.12

SECT FUNCT 27.12

PRIMUL BUGET PE ANUL 2022

ADRESE Finante alocare fonduri

ANEXA 1 SALARII

Bug sect dezv

Bug Sect Funct

Buget total 2022

HCL 12 Excedent

HCL 1310.02.2022

Lista inv 2022

RAPORT SPEC BUGET

Executie venituri BUG LOCAL

BALANTA CENTRALIZATA

BILANT rezultat flux 31.03.2022

POLITICI SI NOTE EXPLIC 31.03.2022

VENITURI SI CHELTUIELI 31.03.2022

grad venituri 31.03.2022

bal centralizata 30.06.2022

bil rezultat fluxuri 30.06.2022

cheltuieli 30.06.2022

polit cont note explic 30.06.2022

venituri 30.06.2022