23.04.2024- ANUNT privind examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut , pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mehadica

SKM_C257i24042309460_1 SKM_C257i24042309460_2 SKM_C257i24042309460_3