Bine ati venit!

Mehadica este o localitate în județul Caraș-Severin, Banat, România.

Localitatea Mehadica este atestata din 1440 – 1444  cu populaţie de etnie romana. Calatorul turc Evilya Celebi pomeneşte de numeroasele aşezări din zona Banatului, cu populaţie autohtona in creştere. A fost supusa fie ocupaţiei romane, apoi ungare, turceşti, a trimis luptători in războaiele impotriva turcilor sau imperialilor austrieci. Fiind retrasa de pe traseul principal al Culoarului Timiş Cerna, nu a intrat in sistemul de fortificaţii de pe acest culoar, dar a făcut parte din Banatul de Severin, iar in perioada ocupării Banatului de către Imperiul Austro-ungar, din districtul Mehadiei, aparţinând de ţinutul cameral austroungar. Populaţia s-a
ocupat cu creşterea animalelor, agricultura, iar in perioada comunista nu a făcut parte din comunele cooperativizate.
Limitele administrative si denumirea localităţilor sunt stabilite prin Legea nr. 2 din 1967, menţinute ca atare.

Poziţionarea geografică:
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este predominant  muntos, acoperit de păduri bătrâne si o treime este alcătuit din dealuri.
Comuna este situata in partea de centru a judeţului, pe versantii estici ai Semenicului.
Vecinătăţile teritoriului administrativ sunt:
spre nord – Comuna Teregova
spre nord-est – Comuna Luncavita
spre est – Comunele Domasnea si Cornea
spre sud – Comunele lablanita si Lapusnicel
spre vest – Comuna Prigor
Din punct de vedere al accesibilităţii, comuna este situata in afara rutelor principale de trafic, fie rutier fie de linii de cai ferate. Cea mai apropiata ruta carosabila majora este DN 6 – E 70, ce leagă nordul judeţului de sud, cu desfăşurare pe axa culoarului Timiş – Cerna. Din dreptul localităţii Teregova se desprinde din acest DN.ca un inel in paralel cu drumul principal, drumul judeţean DJ 608, nemodernizat, ce leagă localităţile Luncavita, Verendin. Mehadica, Globu Craiovei si Lapusnicel, de Valea Almajului. O alta legătura spre Mehadica este Drumul comunal 35, din Cuptoare, modernizat, in stare medie. Teritoriul comunei a fost străbătut si de o cale ferata de exploatare forestiera, dar care s-a desfiinţat.Din punct de vedere al mărimii comunei, in cadrul judeţului se situează in categoria comunelor cu o suprafaţa peste medie – 11.803 ha teritoriu administrativ, fata de maxim 38.000 ha – Corn. Zăvoi, s=u”
minim 2200 ha – corn. Ocna de Fier. Cu populaţia de 911 locuitori, a singurei localităţi din comuna, rezulta o densitate a locuitorilor in teritoriu de 7,72 loc/100 ha, deci mult sub media pe judeţ, care este de 28 loc/100 ha.
Folosinţele terenurilor din cuprinsul teritoriului sunt prezentate in bilanţul teritorial existent, la nivelul anului 1999. Predomina terenurile acoperite de păduri (70,15%).

Componenţa:
•       Mehadica – loc. reşedinţa de comuna, cu o populaţie de 911 locuitori

Relief:

Este alcătuit din versantul de est al Masivului Semenic, pornind de la cumpăna apelor dintre izvoarele Nerei, pana la cursul paraului Valea Sârbului.
Sub aspect geomorfologic, zona centrala aparţine masivului cristalin insular al Semenicului, pe clina estica. Masivul Semenic se inscrie in unitatea Carpatilor Occidentali, grupa Munţilor Banatului,înălţimile maxime se situează in partea vestica a comunei:
–       Tilva Nerganita Mare 1464 m altitudine, cu continuitate pe sea pana la Izvorul Vulturilor,
–       Tilva Nerganita Mica 1221 m altitudine si Punctul Prislop 902 altitudine, ca trecere intre Mehadica si
Comuna Prigor.
Dinspre aceasta creasta muntoasa coboară spre est Fata Craiovei (punct maxim -Tilva Craiovei 1103m), Cracu Prunisorilor (1089m), Dosul Prunisoruiui Cracul Strajestilor, Cracu Izvorul Bun (988m), Tilva Căţelei, Dosul Mare, Dosul Mehadiei (cu Cracu Rosului si Cracul Fetelor). Culmile sunt despărţite de cursuri de apa cu vai adânci si repezi, care se aduna in Paraul Mehadica.
Dealurile pornesc cu culmile orientate spre est in continuarea celor muntoase, dar ocupa o suprafaţa de cea. 40% din teritoriul comunei. Sunt dealuri ca Dl. Cracoasa, cu Tilva Craciunescu 612m, Dl. Badinului si Dealul Domasnei, Dosul Truschiu. Versantul de vest al Râului Belareca, care formează baza culoarului Timiş Cema in zona comunei Mehadia, are culmi abrupte, închide o strâmtoare la întâlnirea cu versantul estic al vaii – Poarta Orientala.

Căi de acces:

Caile de acces spre localităţile din teritoriul comunei sunt de tip rutier.
Comuna Mehadica este in afara principalelor rute de circulaţie din teritoriul naţional. Localitatea
comunei este situata pe drumul judeţean ce constituie inelul deviat din DN 6, din Teregova spre Valea
Almajului – DJ 608.

Economie:

Profilul de baza al comunei este cel agricol, specializat indeosebi pe creşterea animalelor,pomicultura, cultura grau, porumb, cartofi, legume. Numărul de animale este constant la fel producţia agricola la principalele produse. Se menţine sistemul de creştere a animalelor in gospodăriile populaţiei, tradiţional.
Sectorul forestier aflat in grija Ocolului silvic Mehadia nu are in prezent exploatări masive de masa lemnoasa in program. Prin deschiderea drumului forestier pana in zona inalta a fondului forestier, se urmăreşte deschiderea de parchete de exploatare, care sa alimenteze unităţile de prelucrare a lemnului din Caransebeş, sau local, in raza ocolului Mehadia. Urmărirea se face prin cantoanu! forestier, aflat in adâncimea masivului de pădure, la confluenta Vaii Ortaciului cu Mehadica. Pe raza localităţii Mehadica se afla un punct de prelucrare primara a lemnului – gater,
aflat in proprietate privata a unei societăţi comerciale.
Exploatarea de resurse minerale, feldspat, s-a desfăşurat in cariera de langa Mehadica, de către întreprinderea miniera Orşova. In prezent cariera este ţin conservare. Rezervele de feldspat nu sunt spectaculoase.
Pomicultura s-a dezvoltat in sector privat, predominând livezi de meri, cireşi, si pruni.